AMVA Verzekeringen ©

Onze dienstverlening

Welkom op onze website

Wij stellen ons graag even aan u voor!

AMVA Verzekeringen is sinds 1982 actief op het gebied van assurantiebemiddeling voor particulieren en bedrijven. Voor het onderbrengen van uiteenlopende risico's maken wij gebruik van verschillende aanbieders. Wij hebben geen financiële bindingen met of verplichtingen jegens verzekeraars.
Ons kantoor en ons advies is daarom altijd volledig onafhankelijk.  

Totaalrelatie
Wij streven altijd naar een totaalrelatie met u. Dit heeft namelijk een aantal belangrijke voordelen voor ons maar natuurlijk ook voor u! U heeft dan immers slechts één aanspreekpunt voor al uw verzekeringen. Bovendien worden hierdoor onvoorziene hiaten in de afscherming van uw risico's voorkomen. Dit geldt evenzeer voor overlappende en dubbele polissen waardoor u teveel premie zou betalen.

Vakbekwaamheid
Tegenwoordig stelt de overheid gelukkig strenge eisen aan de vakbekwaamheid en integriteit van de financieel adviseur zodat u als consument kunt rekenen op een betrouwbaar en zorgvuldig advies. Wij willen u daarom graag welkom heten en de zorg voor adequate afscherming van risico’s van u overnemen en bewaken. Wij zijn u graag van dienst!  

Maak hier een afspraak of informeer naar de mogelijkheden en voordelen van een persoonlijk advies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragscode

De gedragscode is opgesteld omdat de bedrijfstak aan goede voorlichting hecht.

Dienstenwijzer

Hier vindt u onze dienstenwijzer die informatie geeft over ons kantoor.

Dienstenwijzer

Vergelijkingskaart

Voor een aantal producten dient voorafgaand  aan het advies een document te worden overhandigd en te worden doorgelezen.

Informatief

Hier vindt u een aantal belangrijke bijzonderheden en actualiteiten die interessant voor u kunnen zijn.

Formulieren

Hier vindt u de webpagina voor het downloaden van formulieren.

klik hier voor nieuws en informatie...

 

Contact
Nieuws en informatie
Formulieren downloadpagina
Informatief
Gedragscode
Vergelijkingskaart


Telefoon: 085 025 0157

Email: servicedesk@amvaverzekeringen.nl